اسطوره:
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2251 روز پیش در ساعت 14:48)
اسطوره در لغت با واژه historia  به معنی « روایت وتاریخ » همریشه است ، در یونانی  mythos به معنی  شرح وقصه آمده که باواژه انگلیسی mouth به معنی دهان ، بیان و روایت از یک ریشه است .هرچند اسطوره در دیدگاه های گوناگون تعاریف و تعابیر متعدد دارد . اما در یک کلام می توان ان را چنین تعریف کرد : اسطوره عبارت از روایت یا جلو ه ای نمادین   در باره ایزدان ، فرشتگان ، موجودیت فوق طبیعی و به طور کلی جهان شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می بندد، اسطوره سر گذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه ای نمادین ، تخیلی و وهم انگیز است .  اسطوره می گوید که چگونه چیزی پدید آمده ، هستی دارد و یا از میان خواهد رفت و در نهایت اسطوره به شیوه ای تمثیلی کاوشگر هستی است. منبع : ( کتاب اسطوره بیان نمادین . ص 14)
واژگان و اصطلاحات ادبی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه