انجمن سیاست خارجی آلمان:
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2109 روز پیش در ساعت 12:36)

این نهاد در سال 1995 در برلین تاسیس شد. انجمنی است مستقل و غیر انتفاعی . ساختار و اهداف این انجمن با شورای روابط خارجی آمریکا و موسسه سلطنتی روابط بین الملل انگلستان قابل قیاس است و مسائلی مانند سیاست خارجی ، امنیت و اقتصاد به ویژه در اروپا ، ازجمله موضوعات تحقیقاتی این موسسه به شمار می آید. ماهنامه ای نیز به نام(سیاست بین الملل ) internationale politik منتشر می نماید.
نشانی اینترنتی : http:// www.isn.ethz.ch/adiri
منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
سازمان و موسسات فرهنگی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه