سازمان اطلاعات انگلستان:
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2103 روز پیش در ساعت 14:04)
سازمان اطلاعات انگلستان از همان آغاز مشتمل بر 6 اداره بزرگ بوده است . این ادارات ششگانه عبارتند : 
1- اداره اطلاعات سیاسی خارجی :
این نهاد مراقبت از سفارتخانه های انگلیس در خارج از کشور ، تحقیق و نظارت بر استخدام افراد خارجی در سفارتخانه ها ، نظارت دقیق بر رفت و آمد بیگانگان در سفارتخانه ها ، نفوذ در ادارت دولتی کشورهای خارجی و جمع آوری و ارسال اطلاعات سیاسی از کشورهای خارج رابر عهده دارد. تمام ماموران این ادراه ، در تمامی سفارتخانه های انگلیس در کشورهای خارجی ، مستقر هستند و اعمال و رفتار اعضا و کارکنان سفارتخانه را تحت نظر دارند.
2- اداره اطلاعات در یایی :
این اداره ، توسعه سلطه انگلیس بر دریاها ، اقیانوس ها و جزایر کوچک دریایی و نیز مراقبت پنهانی و غیر رسمی از نیروهای دریایی ، ناوگان ها و ناوهای انگلستان در سراسر جهان را برعهده دارد.
3- ادراه اطلاعات نظامی :
این اداره ، مسئول جمع آوری اطلاعات لازم در باره وضعیت نیروهای مسلح کشورها است . نفوذ پر سنل ارتش کشورها و اغفال و تطمیع آنان ، توسط ماموران این اداره صورت می گیرد.
4- اداره اطلاعات تجاری و صنعتی :
این اداره ، مسئول جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضع اقتصادی ، بازرگانی ، تجاری ، برآورد در صد پیشرفت تکنیکی و صنعتی کشورها ، دستیابی به اطلاعات محرمانه ، تکنیکی ، کامپیوتری و فنی کشورها و... است . ماموران این اداره ؛ در بسیاری از کشورها دارای مراکز تجاری و بازرگانی است و در پوشش آن بر اعمال جاسوسی می پردازد.
5- اداره اطلاعات داخلی :
این اداره ، نفوذ در شبکه های جاسوسی کشورهای خارجی در داخل انگلستان و مبارزه با این شبکه ها را بر عهده دارد. اداره مزبور در حقیقت همان سازمان ضد جاسوسی انگلیس است . ماموران ضد جاسوسی انگلیس در صورت برخورد با افراد مشکوک در داخل انگلیس و یا جاسوسان خارجی فعال در آن کشور ، خود اقدام به دستگیری آنان نمی کنند ، بلکه این اقدام توسط ماموران « اسکاتلندیارد » که حکم اداره آگاهی انگلیس را دارد ، صورت می گیرد و روابط « اسکاتلندیارد » با اداره ضد جاسو.سی ، دفتر ویژه ای است که از سوی اداره مزبور با عنوان « بخش ویژه » در مقر « اسکاتلندیارد » دایر می باشد.
6- اداره اطلاعات مستعمرات :
این اداره مسئول تامین امنیت سیاسی انگلیس در سراسر جهان است . ماموران این اداره در جزایر و کشورهای تحت نفوذ انگلیس مستقر هستند و وظیفه حفظ امنیت سیاسی این مناطق را بر عهده دارند.
هر یک از ادارات یادشده دارای ساختمان ، کلاس ها ، مربیان آموزش ، رئیس ، کارمندان ، اختیارات و وظایف جداگانه می باشند . اما هر اداره زیر نظر اداره مرکزی Intelligence Serivce که در منطقه « هایت هال » لندن واقع شده است ، فعالیت می کند
منبع: کتاب بر آورد استراتژیک بریتانیا
اطلاعاتی - امنیتی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه