آشنايي با سازمان ملل متحد:
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2135 روز پیش در ساعت 17:29)
اين نهاد امروزه به عنوان جزء لاينفك نظام بين المللي و درحقيقت نهاد كانوني سازمان هاي بين المللي است كه به مسائل جهاني مي پردازد. در شرايط سياسي - استراتژيك كنوني ،‌ تمامي مسائل جهاني به نحوي از انحاء درارتباط ماهوي با اين سازمان بين المللي است ، به طوري كه به دشواري مي توان با يك موضوع بين المللي برخورد كرد كه به طريقي با سازمان ملل متحد مرتبط نباشد. به عبارت ديگر در روند فراگير معادلات سياسي و استراتژيك جهاني و كيفيت جو سياسي و افكار عمومي جهان ، خصوصا درنگرش ها و برداشت ها و اقدامات دراز مدت و كوتاه مدت دولت ها و همچنين بسياري از فراگردهاي ديپلماسي دوجانبه و چند جانبه و حتي اتحاديه هاي منطقه اي بين كشورها ، سازمان ملل متحد به عنوان عامل مهمي تجلي يافته است.
سازمان ملل متحد درطول بيش از 63 سال فعاليت خود فراز و نشيب هاي فراواني داشته است. معهذا اهميت اين نهاد بين المللي ايجاب مي كند تا بدان در اين فصل بپردازيم .
تاريخچه شكل گيري سازمان ملل متحد

ناكامي جامعه ملل درپيشگيري از بروز جنگ جهاني دوم ، دراين باور كه ايجاد يك سيستم همكاري بين المللي كار آمد مي تواند درحفظ جهان دربرابر جنگ موثرباشد، ترديدي به وجود نياورد. طرح چنين سازمان بين المللي ابتدا در كنفرانس ًدومبارتن اوكس ً درسال 1944 ريخته شد ، و سپس در " كنفرانس يالتا "‌ به سال 1945 و سرانجام در "‌كنفرانس سانفرانسيسكو "‌ درسال 1945 كه پنجاه و يك كشور پيش نويس منشورملل متحد را براساس پيشنهادهاي ارائه شده در "‌ كنفرانس دومبارتن اوكس " تدوين كرده بودند ايجاد گرديد. اين سازمان بين المللي سرانجام در اكتبر 1945 شروع به كار كرد. از آن زمان تاكنون جهان شاهد تغييرات و تحولات بي سابقه سياسي - اقتصادي ، تكنولوژيكي و علمي ژرفي بوده كه در نتيجه سازمان ملل متحد را نيز تحت تاثير قرار داده است . شمار اعضاي اين سازمان در طي دودهه 1950 و 1960 روبه فزوني نهاد، به طوري كه درسال 1988 به 159 كشور رسيد. سازمان ملل متحد درعين حال در دوران فعاليت خود مسئوليت ها و وظايف جديدي را تجربه كرد.
سازمان ملل متحد به عنوان نهادي كه همكاري هاي سياسي - اقتصادي وسيعي را ميان نظام هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، به منظور حفظ صلح، توسعه و امنيت بين المللي و در سيستم كنوني كشورها برقرار مي سازد، از اهميت خاصي برخوردار است.
سازمان ملل متحد كانون اصلي گردهمايي ها و انجام مذاكرات و مباحثات در زمينه صلح و امنيت جهاني است، لذا نقشي كه اين سازمان براي حفظ صلح به عهده دارد، به شكلي ممانعت و يا محدودكردن مخاصات ودرنهايت استقرار صلح است . هم‌اكنون اين سازمان در اثر تجربيات ، ابتكارات و گسترش فعاليت هايش به صورت سازماني متفاوت با آنچه كه در " كنفرانس سانفرانسيسكو " پيش بيني و طراحي شده بود ، درآمده است .

منشور سازمان ملل متحد :
سازمان ملل متحد كه در اصل يك سازمان سياسي - بين المللي است، وظايف خود را در چارچوب قوانين موضوعه كه ناشي از توافق اعضاي آن است انجام مي دهد. در 26 ژوئن 1945 و درپایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی منشوري به امضا رسید و در24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید. در اين منشور قيد شده است اين سازمان به منظور حفظ و صلح و امنيت بين المللي از طريق مسالمت آميز و بنا بر مباني عدالت و حقوق بين المللي مسائل را حل و فصل مي كند و به اموري كه امكان دارد به نقض صلح و امنيت جهاني منتهي شود رسيدگي نموده و تصميم گيري مي نمايد ، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است.
مهمترين اهدا ف تشكيل اين سازمان عبارتند از :
•1- حفظ صلح و امنیت بین المللی 2- توسعه روابط دوستانه دربین ملل برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی . 3- حصول همکاری بین المللی درحل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است. 4- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می دارند.

اعضای اصلی ملل متحد
اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که درکنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین المللی درسانفرانسیسکو شرکت نموده و یا اعلامیه ملل متحد را در اول ژانویه 1943 به امضا رسانده باشند . کشورهايی که شیفته صلح بوده و تعهدات مندرج در منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می توانند به عضویت ملل متحد درآیند.
ارکان اصلی ملل متحد عبار تند از : مجمع عمومی - شورای امنیت - شورای اقتصادی و اجتماعی - شورای قیمومت- دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه.
منبع:

منبع:
سازمان و نهادهای سیاسی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.010 ثانیه