اداره خدمات نظارت داخلی سازمان ملل :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2135 روز پیش در ساعت 17:38)
درسپتامبر 1994 تاسیس شد. این اداره توسط معاون دبیرکل که از سوی وی پس از مشورت با اعضا یا سازمان ملل و تصویب مجمع عمومی برای یک دوره پنج ساله کاری ، بدون حق تجدید انتخاب برگزیده می شود ، هدایت میكند . 
(( ام . آی . او . اس )) ‌به دبیرکل کمک می کند تا مسوولیت های نظارت داخلی وی از طریق انجام فعالیت های زیر اعمال گردد: 1- این اداره براجرای مقررات درهنگام طرح ریزی و بودجه بندی برنامه ها نظارت می کند. 2- ((او. آی . او . اس )) مصرف منابع مالی سازمان ملل را تحقیق و تفحص مي‌كند. 3- این اداره اجرای کارآمد و سودمند برنامه ها و ماموریت های محوله سازمان ملل را ارزیابی می کند. 4- درزمینه موارد نقض مقررات و ضوابط سازمان ملل متحد تحقیق کرده و نتیجه آن را به دبیرکل تقدیم می کند.5- پس از تکمیل بررسی ها ، بازرسی ها و ... گزارش کار خود را به مدیریت برنامه مربوطه تسلیم می کند.
منبع:
منبع:
سازمان و نهادهای سیاسی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه