اداره امورانسان دوستانه سازمان ملل :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2135 روز پیش در ساعت 17:40)
اين بخش ، درپی درخواست مجمع عمومی وبه منظور افزایش هماهنگی بین ارکانی که به ارائه کمک های انسان دوستانه درموارد اضطراری مشغول هستند، درآوریل 1992 تاسیس شد . اين اداره ، هدایت قسمت‌هایی را که درزمینه امور انسان دوستانه دردرون تشکیلات سازمان ملل فعال هستند را به عهده دارد.
منبع:
سازمان و نهادهای سیاسی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه