دستگاه اطلاعاتی پلیس اسرائیل :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2098 روز پیش در ساعت 16:11)

پلیس اسرائیل  دستگاه اطلاعاتی  کارآمدی دارد که از آن در زمینه تحقیقات  مختلف استفاده می کند و برخی ماموریت های ویژه پلیس  هم به وسیله آن صورت می گیرد.
وظیفه دستگاه اطلاعاتی پلیس ، جمع آوری اطلاعات ، برآورد مواضع ، بررسی و تحلیل اطلاعات ، اجرای ماموریت های ویژه و ناکام گذاشتن تلاش های دشمن است .
این دستگاه در تلاش های مربوط به مبارزه ، جرم و جنایت ، حفظ امنیت عمومی و امنیت داخلی مردم هم نقش دارد.
این دستگاه در برابر فرماندهی پلیس در قبال اوضاع عمومی  داخل کشور و موضوعات مهم مسئول است تا از این طریق به تصمیم گیرندگان برای اتخاذ تصمیم مناسب کمک کند.
این تصمیمات تنها بر پایه اطلاعات امنیتی دقیق اتخاذ می شوند.
 دستگاه اطلاعاتی پلیس مسئول شناسائی و کشف هر گونه برنامه ریزی برای عملیات های خصمانه ، جنایی یا امنیتی است و برای ناکام گذاشتن آن قبل از اجرا،
 از تمام ابزارهای علنی و غیر علنی استفاده می کند.ماموریت های دستگاه اطلاعاتی  اسرائیل :
1- فراهم کردن  اطلاعات کافی برای  تمصیم سازان در دو زمینه  امنیت  و سیاست خارجی ،
در واقع  کمک  به تصمیم گیرندگان با ارائه اطلاعات امنیتی و برآورد دقیق  مواضع که  به درک واقیعت و اتخاذ مشی سیاسی مشخص کمک می کند.
 در این تصمیم  گیری ها تلاش می شود خطر های پنهانی پیرامون اسرائیل بررسی  و از فرصتی برای منافع کشور بهره گرفته شود.
2- جمع اوری اطلاعات جاسوسی که برای تصمیم گیران سیاسی و نظامی راهبردی محسوب می شود . هدف از این کار ، تواتمند کردن تصمیم گیران برای بر آورد توانایی های
نظامی ویژه  دشمن و شناسائی انگیزه و موانع پیش روی آنهاست .
از جمله امکان پیش بینی شکل گیری جنگ ها و عملیات های خصمانه و ارائه بر آوردهای جاسوسی ویژه دشمن در سطوح نظامی و سیاسی .
3- ارائه  اطلاعات  جاسوسی  کافی  به ارتش  اسرائیل و نیروهای  امنیتی در زمینه های مختلف به منظور تحقق اهداف نبردی که در برابر دشمنان احتمالی اسرائیل وارد آن می شوند.
4- اجرای  عملیات های جنگی از طریق دستگاه های اطلاعاتی ، به عبارت دیگر ، یک نیروی اطلاعاتی در هر شرایط ،  مبارزی است که در جنگ شرکت دارد .
برای این منظور یکی از وظایف دستگاه  اطلاعاتی ، ناکام گذاشتن تهدیدهای نظامی پیرامون رژیم  است .
ازجمله تهدیدهای درباره سلاح های غیر متعارف ، اقدامات تروریستی ، انجام ماموریت های ویژه و مشارکت در نبردهای نظامی که ارتش اسرائیل وارد آن می شود.
 5- دفاع از جامعه و نظام سیاسی و نهادهای آن برای جلوی گیری از وارد شدن هرگونه ضربه ای به آن ، جلوگیری  از اقدامات جاسوسی که ممکن است دشمنان انجام  دهند و جلوگیری
از تلاش هایی که برای  دستیابی به اسرار رژیم صورت می گیرد.
6- فراهم کردن حداکثر  اطلاعات جاسوسی برای مدیریت  سیاست خارجی رژِیم  و تلاش برای کشاندن منازعه  به سطح افکار عمومی جهان
7- فراهم کردن امکانات برای برقراری و توسعه روابط سیاسی و غیر سیاسی پنهان  د رخارج از مرزهای  اسرائیل و اقدام برای تقویت این روابط .
8- اقدام برای توسعه منافع اساسی و حیاتی امنیت ملی اسرائیل ، براساس آنچه سیاست رژیم مشخص می کند.
9- فراهم کردن حداکثر حمایت های امنیتی از شخصیت های دولتی و نهادهای  حکومتی که با هماهنگی با تلاش های دولت صورت می گیرد.
 
    
منبع: منبع : سازمان های اطلاعاتی اسرائیل ، چالش ها و راهبردها ، شموئیل ایون و عاموس غرانیت

اطلاعاتی - امنیتی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه