آژانس چند جانبه تضمین سر مایه گذاری ( میگا):
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2091 روز پیش در ساعت 12:37)

multilateral investment guarantee  agency - miga، میگا در سال 1988 به عنوان عضوی وابسته به بانک جهانی ایجاد شد و در سال 1990 آغاز به کار کردو به عنوان یک سازمان بین المللی دولتی به شمار می آید که بیش از 140 کشور به عضویت آن در آمده اند.هدف از تاسیس میگا، تشویق و گسترش جریان سرمایه از کشورهای عضو آن برای استفاده در زمینه های تولیدی در کشورهای در حال توسعه عضو ، از طریق تضمین مجدد یا همکاری در تضمین  سرمایه گذاری در مقابل خطرات غیر تجاری است .مرکز آژانس در واشنگتن  قراردارد.
منبع: کتاب فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقا بخشی و مینو افشاری راد

سازمان های اقتصادی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه