اِبْن‌ِ حَوقل‌:
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2117 روز پیش در ساعت 15:45)
   ابوالقاسم‌ محمد بن‌ حوقل‌ يا محمد بن‌ على‌ نصيبى‌ يا نصيبينى‌ (367ق‌/978م‌)، بازرگان‌، سياح‌ معروف‌ و جغرافى‌دان‌ عرب‌ در قرن‌ 4ق‌، وي‌ از 331 تا 359ق‌/943 تا 970م‌ به‌ سياحت‌ در بلاد اسلامى‌ پرداخت‌ و كتاب‌ صورة الارض‌ يا المسالك‌ و الممالك‌ را تأليف‌ كرد. در برخى‌ مآخذ نسبت‌ وي‌ موصلى‌  و اغلب‌ نصيبى‌ (نصيبينى‌) ياد شده‌ است‌.
صورة الارض‌ نخستين‌ بار با عنوان‌ِ المسالك‌ و الممالك‌ و المفاوز و المهالك‌، در سلسلة كتابهاي‌ جغرافيايى‌ عربى‌ (شم 2) به‌ كوشش‌ دخويه‌ در ليدن‌ (1873م‌) چاپ‌ شد و آنگاه‌ كرامرس‌ آن‌ را در 1938م‌ در دو جلد به‌ چاپ‌ رسانيد. بار ديگر برپاية نسخة كرامرس‌ در بيروت‌ (دارمكتبة الحياة) در دو جزء به‌ چاپ‌ رسيد. ترجمه‌هايى‌ از اين‌ كتاب‌ به‌ زبانهاي‌ مختلف‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ از آن‌ جمله‌اند ترجمة انگليسى‌، فرانسوي‌ و فارسى‌.
منبع  : کتابخانه  دیجیتال ،   دایره المعارف  بزرگ  اسلامی  شماره مقاله:1126
شخصیت ها
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.010 ثانیه