اتحادیه پزشکان ترکیه :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2175 روز پیش در ساعت 18:19)

این انجمن در سال 1953 تاسیس شد . در اکثر موارد به علت عدم سرمایه گذاری های لازم وکافی از سوی دولت در امور بهداشتی انتقاد کرده است . تمام پزشکان ترکیه عضو این اتحادیه هستند. این اتحادیه حتی در دوران حکومت نظامی نیز از اعلام نقطه نظرات خود در خصوص لغو مجازات مرگ و تقاضای دموکراتیک ابا نکرده است . این اتحادیه از جمله گروه های گسترده و بانفوذ قلمداد می شود.
منبع: کتاب جمهوری ترکیه
سازمان های اقتصادی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه