کمیسرعالی پناهندگان ملل متحد:

اضافه شده در تاریخ: 1392-01-28
زمان چاپ: سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

درسال 1991 با هدف فراهم آوردن حمایت‌های بین المللی برای پناهندگان و یافتن راه حل های دیرپا برای مشکل آنها تشكيل شد . خط مشی هایی را از سوی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی به وی ابلاغ می شود كميسر عالي پناهندگان ملل متحد را ، یک کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان 26 دولت به کمیسرعالی درانجام ماموریت هایش کمک می کند . این کمیته همه ساله برای تهیه بودجه برنامه یاری رسانی سال بعد ،‌‌ تشکیل جلسه می دهد.
منبع:
بانک جامع اطلاعات خبر