میراث هراس :

اضافه شده در تاریخ: 1395-04-16
زمان چاپ: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷


( ( Legacy of fear: مجموعه ای از باورها که در آنها ارتباطات جمعی از قدرت تاثیرگذاری پدیده ای خطرناک به حساب می آید .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه
بانک جامع اطلاعات خبر