دادسری عمومی در ژاپن: (2130 روز پیش-17:32)

 دادستان  کل برای دادسرای عمومی ژاپن  ریاست  عالیه دارد و مسئول  هماهنگی  تمامی  دادستانی های  این کشور  به حساب می آید ، زیرا ع
...ادامه متن

 

دادگاه بین المللی دادگستری: (2135 روز پیش-17:41)
دادگاه بین المللی دادگستری که کارخود را درسال 1946 آغاز کرد به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد است و به دو شکل انجام وظیفه می کند، به اختلافات حقوقی که از سوی دولت ها به آن
...ادامه متن
 

دادگاه خاص عربستان: (2208 روز پیش-13:12)
دادگاه خاص عربستان ( محکمه الخاصه لاحوال الشخصیه ):
این دادگاه مرجع رسیدگی به شاکیان دعاوی است . برطبق قانون اساسی سال 1975 قوه قضائیه عربستان ، بررسی حق شاکیان دعاوی توسط دادگا ه های علنی
...ادامه متن
 

دادگاه عالی عربستان : (2208 روز پیش-13:13)
دادگاه عالی عربستان ( محکمه التمیز )
مسائل مورد بررسی این دادگاه موارد گوناگون  از قبیل جنایی و شخصی را در بر می گیر . بدین صورت که پس از تصمیم گیری نهایی در دادگاه محلی ، در صورتی که
...ادامه متن
 

دادگاه قانون اساسی ترکیه : (2136 روز پیش-15:16)
این دادگاه طبق قانون اساسی در سال 1961 تاسیس گردید. وظیفه اساسی این دادگاه تطبیق موارد قانونی با قانون اساسی است . این دادگاه متشکل از 9 عضو دائم و 4 عضو علی البدل است و
...ادامه متن
 

دادگاه قانون اساسی ترکیه : (2136 روز پیش-15:16)
این دادگاه طبق قانون اساسی در سال 1961 تاسیس گردید. وظیفه اساسی این دادگاه تطبیق موارد قانونی با قانون اساسی است . این دادگاه متشکل از 9 عضو دائم و 4 عضو علی البدل است و
...ادامه متن
 

دادگاه محلی عربستان : (2208 روز پیش-13:13)

 در این دادگاه ، معمولا فقط یک قاضی انجام وظیفه می کند . وی از طرف وزیر امور دادگستری معرفی می شود. تنها در صورتی که رسیدگی به پرونده منجر به رجم ، بریدن دست و یا اعدام
...ادامه متن

 

دادگاه ویژه عربستان: (2208 روز پیش-13:12)
دادگاه ویژه عربستان ( محکمه الجوزیه ):
این دادگاه از طرف وزیر دادگستری و زیر نظر پادشاه است که برای رسیدگی به امور ویژه تشکیل می شود و دارای یکی قاضی و کیفیت کار آن مانند دادگاه های محلی اس
...ادامه متن
 

دبیرخانه سازمان ملل : (2135 روز پیش-17:41)
توسط دبيركل كه از سوي مجمع عمومی و بنا برتوصیه شورای امنیت تعیین می گردد، اداره مي شود. دبیرکل ، عالی‌ترین مقام اداری سازمان است. وي در تمام جلسات مجمع عمومی ، شور
...ادامه متن
 

دفاتر سازمان ملل : (2135 روز پیش-17:40)
از ديگر بخش هاي مرتبط با سازمان ملل مي توان به موارد زير اشاره كرد.
دفترسازمان ملل در وين :
اين دفتر ستاد فعالیت های سازمان ملل درزمینه های کنترل جهانی مواد مخدر،
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه