رُمانس / منظومه رزمی / عشقنامه : (2171 روز پیش-16:54)
Romance ...ادامه متن

 

رمان کوتاه : (2171 روز پیش-16:53)
Short
novel
...ادامه متن

 

رمان گوتیک / رمان سیاه : (2171 روز پیش-16:47)
Gothic
novel
...ادامه متن

 

رمان نا حیه ای : (2171 روز پیش-16:47)
Neveau
roman
...ادامه متن

 

رمان نو: (2171 روز پیش-16:47)
Neveau roman  ،  نوعی  رمان  است&nbs
...ادامه متن
 

رمانس قرون وسطی : (2171 روز پیش-16:53)
 M
edieval romance 
...ادامه متن

 

روز جهاني كتاب كودك: (2245 روز پیش-14:29)
    بزرگداشت اين روز يكي از برنامه‌هاي" دفتر بين‌المللي كتاب"  براي نسل جوان است كه، طي آن، هر دو سال يك‌بار در دوم آوريل، روز تولد " هانس كريست
...ادامه متن
 

فُکاهه : (2110 روز پیش-15:52)

Humor/ humour ، در لغت  به معنی  شوخی  و مزاح است  و گفتار  و کردار  و  ظاهر  شوخی  آمیز  را گویند . انگیزه  خنده 
...ادامه متن

 

فُکاهه : (2180 روز پیش-18:08)
Humor/
humour
...ادامه متن

 

فابل : (2110 روز پیش-15:53)

 fabliau ، در اصطلاح  ادبیات  غرب   به حکایت های  کوتاه  ، مفرح  و منظومی  اطلاق  می شود  که بر وزن  هشت  هج
...ادامه متن

 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه