فابل : (2180 روز پیش-18:07)
 fabliau
...ادامه متن

 

فرا داستان / وراداستان : (2110 روز پیش-15:51)


Metafiction ، در لغت  به معنی  فرا ودر  پس است  و در ترکیب  با واژهfiction  اصطلاح metafiction   را تشکیل  می دهد  که
...ادامه متن

 

فرا داستان / وراداستان : (2180 روز پیش-18:07)
Metafiction
...ادامه متن

 

فوتوریسم : (2182 روز پیش-17:45)
Futurism ، اصطلاح  فوتوریسم  از واژه  (
آینده ) گرفته  شده است  . این  جریان
  ادبی  و  زیب
...ادامه متن
 

کمیک‌استریپ: (2142 روز پیش-15:53)

  یا داستان مصور روایتی تصویری از یک داستان است که در آن تصاویر سهم بیشتری را در ر
...ادامه متن
 

کیفر: (2182 روز پیش-17:24)
Nemesis ،  کیفر  در  لغت  به معنی&nb
...ادامه متن
 

مادی گرا و بی فرهنگ : (2182 روز پیش-17:20)
Philistine ، در  اصل  نام  قومی 
بوده 
...ادامه متن
 

ناولِت : (2182 روز پیش-17:25)
novelette، در ادبیات  داستانی  به 
داستانی 
...ادامه متن
 

ناوّلا : (2182 روز پیش-17:24)
novella ...ادامه متن

 

نحو: (2182 روز پیش-17:43)
Syntax ،  اصطلاحی  است  که برای  مطا
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه