آ.اس .آ: (2091 روز پیش-13:41)
A merican standard association  ، معیاری  برای  درجه بندی  حساسیت  ف
...ادامه متن
 

آب : (2091 روز پیش-13:39)
 

آب اکسیژنه : (2091 روز پیش-13:38)

Hydrogen peroxide  ...ادامه متن

 

آب تبلور: (2091 روز پیش-13:37)

Water of crystallization ، آبی  که در بعضی  مواد ( متبلور )  موجود  است  و با کمک  گرما  می توان  آن راخارج&
...ادامه متن

 

آب سخت : (2091 روز پیش-13:33)

Hard water، آبی  که دارای  نمک های  کلسیوم  ، منیزیوم  و آهن   باشد . اگر  ...ادامه متن

 

آب کشیدن : (2092 روز پیش-16:52)

rinse ، شست و شوی  مختصر  با آب  تمیز  در  حین  مراحل  ظهور و ثبوت  که به منظور  پیشگیری  از 
...ادامه متن

 

آبگیر: (2092 روز پیش-16:51)

squeegee ...ادامه متن

 

آتلیه : (2119 روز پیش-17:34)
 

آتلیه : (2149 روز پیش-15:51)

 Studio,atelier ...ادامه متن

 

آرتو - فنیلن دیامین : (2119 روز پیش-17:08)
 Ortho-
phenylene diamine
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه