آرشیو عکس : (2114 روز پیش-13:28)

  زیر نظر  مدیر هنری   فعالیت می کند  و عکس ها  و فیلم های  تهیه  شده  توسط  عکاسان  نشریه  را به صورت  طبقه
...ادامه متن

 

آرشیو متن : (2114 روز پیش-13:28)

  کلیه  مطالب  نشریه و مطالب مهم  نشریات  رقیب را  طبقه بندی  و در پوشه های مخصوص نگهداری  می کند تا تحریریه در هنگام  لزوم 
...ادامه متن

 

اخبار هجو: (961 روز پیش-13:22)

 Fake news) ) ، بازنمایی تخیلی فرهنگ عامه پسند در روزنامه نگاری است با هدف مغشوش ساختن تمایز میان واقعیت و خیال برای مقاصدی چون تاثیر گذاری طنز
...ادامه متن
 

اخبارگو: (2121 روز پیش-13:20)

 anchorperson ، در آمریکا  به  شخصی  که  اخبار را در یک  بولتن  خبری یا در  زمان پخش  خبر می خواند ، اطلاق  می شود . انگلیس
...ادامه متن

 

ارجاع: (961 روز پیش-13:28)
 ( Refer) : متن کوتاهی است که در دل یک مطلب اصلی تر ( غالبا در صفحه اول ) آورده می شود و به طور مختصر مرتبط با موضوع اصلی را معرفی و به صفحه مربوطه ارجاع می دهد .

...ادامه متن
 

استند ینگ هد : (961 روز پیش-13:27)
 (Standing head): نواری است که در بالای یک گرافیک خبری ، تیزر تبلیغی ، نمودار و ... قرار می گرد و آن مورد خاص را معرفی می کند.
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه ...ادامه متن
 

اصول گزارش ( بخش اول ): (2125 روز پیش-19:24)
در تهیه هر گزارش لازم است که چهار اصل  اساس مورد توجه قرار گیرد تا گزارش از غنای  لازم برخوردار شود
 و گزارشگر به هدف خود که اثر گذاری بر مخاطبان است ، دست یابد. اصول چهار
...ادامه متن
 

اصول گزارش ( بخش چهارم ): (2125 روز پیش-19:22)

4- نفی گزارشگر محوری :
 اگر سراسر مطلب  بیانگر  دیدگاه ، نظر وسلیقه  شخص  گزارشگر باشد نمی توان  آن را  گزارش دانست  و مخاطبان&n
...ادامه متن

 

اصول گزارش ( بخش دوم ) : (2125 روز پیش-19:23)

2- پرهیز از پیش داوری :
 یکی از اصول اساسی در هر گزارش ، توجه  به حقیقت وپرهیز گزارشگری از پیش داوری  است .  گرایش  ، خواسته ها و احساسات و عوا
...ادامه متن

 

اصول گزارش ( بخش سوم ): (2125 روز پیش-19:22)

3- شناخت  مخاطبان :
 شناخت مخاطبان  وتوجه  به آنان  از چند جنبه قابل تامل و بررسی است . گزارشگر باید در ابتدای کار ، مخاطبان خودرا بشناسد 
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه