اطلاعیه خبری : (961 روز پیش-13:25)

Handout) ): به اطلاعیه هایی گفته می شود که سازمان ها ، شرکت ها ، مراکز اقتصادی ، دانشگاه ها یا نهادهای سیاسی ، قدرت و... برای رسانه ها ارسال می کنند تا از ای
...ادامه متن
 

اعلان پایانی : (2118 روز پیش-15:58)

 back anno/back announcement ، مجموعه  کلماتی  است  که مجری در پایان  یک برنامه  به کار  می برد  تا به  شنوندگان اعلام کند چه چی
...ادامه متن

 

ان سی : (2131 روز پیش-19:31)
NC- networking computers، نسلی از رایانه  ها  که عمدتا برای  ارتباط  با...ادامه متن
 

انواع عکس های مطبوعاتی : (2151 روز پیش-10:29)
تقسیم...ادامه متن

 

انواع گزارش : (2123 روز پیش-14:35)

یک دسته بندی  ، گزارش را دو نوع بزرگ و کوچک می داند که براین اساس  گزارش بزرگ نیاز به تدارک ، سفر و کار گسترده دارد و گزارش کوچک  را  می توان با تدارک کم
...ادامه متن

 

اهداف ویراستاران: (2114 روز پیش-13:32)

 سه هدف عمده را در کار  ویراستاران می توان بر شمرد :
1- کمک به سلامت  ادبی پیام
2- ایجاد جذابیت بیش تر در محتوا  و نحوه  ارایه  ی پی
...ادامه متن

 

ایکس ریتد : (2142 روز پیش-15:47)
X rated، فیلم های حاوی سکس و خشونت که تماشای آن بای افراد زیر  18  سال مجاز نیست...ادامه متن
 

بازبینی اطلاعات : (2118 روز پیش-16:04)

  CHECKING- FACT ،  اطلاعات خود را بازبینی  کنید ! این توصیه  ای است  به خبرنگاران  و گزارشگران  که درباره  اطلاعات به دست آمده و انت
...ادامه متن

 

بالانشین : (2110 روز پیش-13:49)

 raised cap ، شیوه ای  گرافیکی است  که در آن  حرف  اول کلمه  شروع  خبر  درشت تر  از حروف  متن  بکار  گرفته 
...ادامه متن

 

بخش تصحیح : (2114 روز پیش-13:25)

 بخش  تصحیح  مسئول  کنترل  مطالب  حروفچینی شده  و مطابقت  آن با نمونه  اصل  است .  غلط ها  پس از آنکه  توسط&
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه