بخش حروفچینی : (2114 روز پیش-13:26)

 وظیفه  بخش  حروفچینی در یافت  مطالب  تحریریه  و حروفچینی  آن طبق  دستور العمل  اعلام  شده از  سوی  تحریریه 
...ادامه متن

 

برلینی : (2118 روز پیش-15:55)

 berliner ، اصطلاحی  است که اروپایی ها برای روزنامه هایی به کار می برند که قطع  و  اندازهای بزرگ تر  از تابلویید  tabloid  و کامپکت compac
...ادامه متن

 

بهانه خبری : (2118 روز پیش-16:25)

 new page ، معادل لاتین بهانه خبری است که از روزنامه نگاری غربی گرفته شده و مراد از آن یافتن عامل مهم، جالب و تازه ایست که نویسنده مـوضوع خود را با تــوجــه به آن مطرح
...ادامه متن

 

پیش خبر: (2124 روز پیش-16:29)

A dvance story ...ادامه متن

 

پیگیری خبر: (961 روز پیش-13:24)
( Follow lead ): زمانی از این اصطلاح استفاده می شود که روزنامه نگار به پیگیری خبری اقدام می کند که قبلا آن را پوشش داده است . علاوه براین ، می تواند پیگیری خبری باشد که از
...ادامه متن
 

تابلوئید : (2110 روز پیش-13:52)

 tabloid  ، تابلوئید  اصطلاحی است  برای روزنامه هایی که قطع  کاغدیشان تقریبا  نصف  روزنامه های استاندارد  است ؛ علاوه  بر قطع&nb
...ادامه متن

 

تاریخچه / پیشینه : (2118 روز پیش-15:57)

 background / back grounder  ، تاریخچه  و  سابقه  خبر را گویند . اخبار  در بسیاری  از مواقع  نیازمند شرح  و تفسیری  بیشتر&n
...ادامه متن

 

تحقیق قبل از مصاحبه : (1178 روز پیش-09:22)
Outside- in interview،تکنیکی است که به وسیله خبرنگاران و مصاحبه کنندگان تحقیقی انجام می گیرد . آنها قبل از اینکه برای مصاحبه با فردی رو در رو شوند ، ابتدا
...ادامه متن
 

تحلیل شبکه : (2131 روز پیش-19:29)
 N et w ork analysis، نوعی  پژوهش  برای دستیابی  به ساختارارتباطی در هر...ادامه متن
 

تشریح و تحلیل : (2118 روز پیش-16:28)

  این نوع  مطالب  که در مقاله نویسی بخشی  را به خود  اختصاص  می دهد ، با تفسیر و اظهار نطر  متفاوت  است  ولی با  خبر 
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه