تعریف خبر: (2118 روز پیش-16:14)

  خبر ،  گزارشی  از  رویدادهای  واقعی  و عینی  است  که دارای  یک  یا چند  « ارزش  خبری »  باشد.
...ادامه متن

 

تعریف گزارش : (2125 روز پیش-19:27)

گزارش ،اسم مصدر از بن مضارع یا فعل امر گزاردن به اضافه پسوند اسم مصدر (گزار+ ش) ساخته می شود.
 گزاردن و گزارش در متون گوناگون و اشعار به معانی متفاوتی آمده است .&n
...ادامه متن

 

تعریف گزارش خبری : (2123 روز پیش-14:35)

گزارش خبری  در پی وقوع  یک رویداد به منظور  تبیین و تشریح چگونگی  وقوع  حادثه  وپیامد ها و آثار  واقعه و احیانا  ریشه ها  و علل
...ادامه متن

 

تعریف گزارش مطبوعاتی : (2118 روز پیش-16:17)

 گزارش  مطبوعاتی  عبارت  است  از « بیان  تشریحی  یک خبر ، رویداد  یا موضوع  اجتماعی  »  که  چون 
...ادامه متن

 

تعریف لید : (2118 روز پیش-16:13)

  پاراگراف  یا بند  اول خبر  را در تظیم  خبر  به  سبک  هرم وارونه  « لید  » می نامند . « لید » در ز
...ادامه متن

 

تفسیر و اظها رنظر : (2118 روز پیش-16:28)

  جنبه ارزیابی  ذهنی  و قضاوت  شخصی  در مورد  رویدادهای  خبری  ، تفسیر  و اظهار نظر نام  می گیرد . مفسر  یا نویسنده&nb
...ادامه متن

 

تلویزیون پیشرفته : (2124 روز پیش-16:28)

A dvanced television ...ادامه متن

 

تلویزیون پیشرفته : (2131 روز پیش-19:32)
A dvanced television ،  این اصطلاح  برای  تلویزیون های اداری 
...ادامه متن
 

تلویزیون جنجالی : (2110 روز پیش-13:52)

 ، اغلب  معروف است به  تله  تابلوئید teletabloid  برنامه هایی  با  مشخصه  های  روزنامه  های  تابلوئید  و با همان&
...ادامه متن

 

تهاجم خبری : (2118 روز پیش-16:22)

تلاش یک رسانه یا یک قدرت برای تغییر شرایط از طریق بمباران خبری که شامل انتشار گسترده و هدفمند یک سری اخبار، در مورد موضوعی خاص، که ممکن است جعلی و بدون منبع باشند را گویند.&
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه