تیتر اصلی در صفحات غیر از صفحه اول : (2118 روز پیش-15:54)

 BINDER ، در  صفحات  داخلی  روزنامه ( به جز  صفحه  اول )  تیتری  که اغلب  در بالای  صفحه و در شت تر  از بقیه  تیت
...ادامه متن

 

تیتر اول روزنامه : (2118 روز پیش-15:56)
 banner ، عنوان  درشت  صفحه اول  روزنامه  را می گویند  که به تیتراول  معروف  است اصطلاح    hammer head  هم برای تیتر  درشت و اصلی
...ادامه متن
 

تیزر : (2110 روز پیش-13:51)

 Teasers ، این اصطلاح  در کل به معنای  ساخت  تبلیغات کوتاه برای  یک کالا  ی  یک موضوع  است که بیشتر  به صورت  فیلمی  ک
...ادامه متن

 

جریان دو مرحله ای : (2142 روز پیش-15:38)
Two-step flow ، اصطلاحی که کاتز(katz ) و لازارسفلد (lazarsfeld  ) ...ادامه متن
 

جریان سازی خبری : (2118 روز پیش-16:22)

 به مجموعه ای از اخبار که بر اساس یک هدف خاص منتشر می شوند که نحوه انتشار این اخبار ضمن تامین منافع و اهداف گروه، مجموعه را از روند و سیر پیش بینی شده ای برخوردار می کن
...ادامه متن

 

جریان شناسی خبری : (2118 روز پیش-16:23)

 در جریان شناسی خبری، سیر انتشار مجموعه ای از اخبار در مورد یک رویداد را که با برنامه ریزی مناسب، هدفی خاص را دنبال می کند، مورد تحلیل قرار داده و با بررسی آن به شناخت
...ادامه متن

 

خبر : (1209 روز پیش-16:33)

news/ news story اطلاع دادن درباره یک رویداد جاری که می تواند برای گروه قابل توجهی از مردم جالب باشد و از طریق چاپ ، پخش ( رادیو و تلوی
...ادامه متن
 

خبر آگهی : (2110 روز پیش-13:27)

  « خبر آگهی  »  یا «  خبر تبلیغاتی » خبری  است که جنبه  تبلیغاتی  داشته باشد  و نوعی  آگهی پنهان محسوب
...ادامه متن

 

خبر چین : (2110 روز پیش-13:54)

  whistle- blower ، برخی  مواقع  روزنامه ها ، برای به دست  آوردن  اخباری که احیانا  دستیابی  به آن  خطر ناک  یا مستلزم  داش
...ادامه متن

 

خبر خوان : (2120 روز پیش-12:07)

   NEWS RRADER ، نرم افزاری  است  که  صفحات  فید (  فید ها  اطلاعات  خام  وب  سایت ها  هستند  که معمولا 
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه