آرشه : (2059 روز پیش-14:36)
 

آکا پر یچییو: (2051 روز پیش-16:10)
A capriccio . { de chapelle }
...ادامه متن

 

آکاپِلا : (2051 روز پیش-16:10)
A cappella
.{de chapella}
...ادامه متن

 

آکورد : (1940 روز پیش-18:02)

 آکورد در فرهنگ موسیقی ایرانی و کتاب‌های آموزش هارمونی(هماهنگی) و تئوری موسیقی به سازش ترجمه شده است که ترجمه مناسبی است. واژه Accord در انگلیسی به معنی جورآمدن، س
...ادامه متن

 

اُسَنک . آسنَک پارتیه : (2051 روز پیش-16:09)
A cinque . a cinq parties ...ادامه متن

 

ارکستر مجلسی: (1940 روز پیش-18:03)

ارکستر مجلسی (chamber orchestra)به ارکستری گفته می‌شود که در آن از سازهاي زهي آرشه‌ای ،سازهاي بادي چوبي و سازهای کوبه ائی و سازهای شاسی دار یا کلیدی همچون پيانو می
...ادامه متن

 

ارکستر: (1940 روز پیش-18:03)

 به مجموعه‌ای از نوازندگان و سازهايي که باهم به اجرای قطعات موسيقي می پردازند، اطلاق می‌گردد. هر ارکستر به طور معمول بر اساس قرار گرفتن نوع و تعداد سازها در آ
...ادامه متن

 

با سون: (1793 روز پیش-08:07)

 bassone، باسون  basson . 

 ساز  بادی  چوبی  با  قمیش  یا  زبانه  ی  دوبل  ،  وسعت 
...ادامه متن

 

با سو کانتانته : (1801 روز پیش-07:26)

Basso cantante، باس خوانا ، باس بلیغ  و رسا  . این اصطلاح  معمولا  برای  تک خوان  باس  که با  صدای  بلیغ  و رسا  قطعه ای 
...ادامه متن

 

باتوتا: (1791 روز پیش-08:13)
Battuta  ، ضربه  زدن ، کوبیدن ،  ضرب  شماری  ، محاسبه ی ضرب های  یک میزان ،  میزان هایی  که در موسیقی  محاسبه  می کنیم  و می  شماریم .
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.010 ثانیه