بادینری : (2119 روز پیش-16:07)
badinerie...ادامه متن

 

بارتیونو: (1875 روز پیش-08:05)
baritono،  باریتون . نوعی  صدای  انسان  (مرد)

 1-  باریتون  حدفاصل  صدای باس    basseو صدای  تنور tenor  است .

 

بارکارولا : (1891 روز پیش-10:03)
barcarol ، بارکارول  barcarolle یا  بار کارولا  آواز  قایق  رانان و نیزی   wenitiensآهنگسازانی نوعی موسیقی  که  شباهت  و نزدیکی  بسیار  ز
...ادامه متن
 

باروکو: (2127 روز پیش-14:20)
Barocco ...ادامه متن

 

باس سا: (1872 روز پیش-07:45)

 bassea ،  صدای بم . بم خوان : سنگین ، وزین 1-  صدای باس  بم ترین  صدای مردان ، دونوع  صدای  باس  وجود  دارد  باس کنتر  basse-
...ادامه متن

 

باس سو ریپی انو: (1863 روز پیش-08:12)

 basso ripieno ( basse  de remplissage)
1- باسی که از جهت هارمونیک وظیفه ی پر کردن راعهده دار است
2-   به این  باس ،  باس  پایه&nb
...ادامه متن

 

باس سو کنتی نواو : (1867 روز پیش-07:58)

Basso continuo  ،باس مداوم .  باس  همراهی کنندهی مداوم  . از پایان  قرن  شانزدهم xvi  دورانی  که مونودی آکو مپانیه  monodie- accompagnee
...ادامه متن

 

باس سو: (1870 روز پیش-08:07)
basso 1- صدای انسان  یا  صدای  ساز  هر چه  بم تر و سنگین  تر

 2-  باس ساز  موسیقی  که ویلن  سل  هم  نامیده  می 
...ادامه متن
 

باس سوچیفراتو: (1868 روز پیش-07:26)

Basso cifrato ،  باس  شیفره ، باس عددگذاری  شده basse chiffree .  بخش  آکومپانیمان  یک  صدایی  یا  یک خط  موسیقی  که بالای&nbs
...ادامه متن

 

باکانل : (2119 روز پیش-16:07)
 baccanale
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه