داکاپو: (2149 روز پیش-15:47)
Da capo ، به معنی از سر ، اغاز این نشانه زمانی به کار میرود که قسمت تکرار شونده شامل همه
...ادامه متن
 

دال سنیو: (2149 روز پیش-15:46)
Dal segno  ،
به معنی از نشانه علامت اختصاری

d . هر گاه این نشانه
...ادامه متن
 

دامنه : (2149 روز پیش-15:46)
Amplitude فاصله هر یک از دو انتهای نوسان در ارتعاش صوتی
است
.
 

دانگ : (2008 روز پیش-18:08)
دانگ یا تتراکورد (به انگليسي: Tetracorde) ترکیبی از چهار نت پی در پی است که حدود آن یک فاصله چهارم درست را تشکیل بدهد. هر گام دیاتونیک شامل دو دانگ است که به وسیلهٔ یک فاصلهٔ یک فاصلهٔ دوم بزرگ
...ادامه متن
 

دانگ : (2149 روز پیش-15:45)
Tetrachord ترجمه ی کلمه ی
تتراکورد است و ریشه ی یونانی دارد ، بدین ترتیب که و میتوان گفت
...ادامه متن
 

دایره و دف : (2149 روز پیش-15:45)
Dayer daf ،
سازه هایی که از حلقه های چوبی تشکیل شده اند و بر سطح ان ها پوست کشیده شده و
...ادامه متن
 

دیز: (2008 روز پیش-18:09)

در موسيقي به نتهايي که با فاصله نیم پرده جلوتر از نتهای اصلی قرار گرفته‌اند دیز می‌گویند.بطور کلی هرگاه بر سر نتی علامت دیز بیاید آن نت صدای زیرتری پیدا می‌کن
...ادامه متن

 

سوپرانو پری مو : (2119 روز پیش-16:08)


Soprano seconde ،
سوپرانوی اول ، اولین سوپرانو  ، اولین از همه بالاتر :
...ادامه متن
 

سوپرانو سفوگاتو : (2119 روز پیش-16:08)
Soprano
sfogato
...ادامه متن

 

سوپرانو سه کونده : (2119 روز پیش-16:08)
Soprano
seconde 
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.018 ثانیه