سوپرانو: (2119 روز پیش-16:09)
 

گلکن شپیل : (2163 روز پیش-16:08)

Glockenspiel ،  این ساز  هم  شبیه  کسیلوفون  است 
،  سنتور  فرنگی
...ادامه متن

 

گود نوازندگان : (2163 روز پیش-16:09)

Pit ،  محل  استقرار  نوازندگان  در قسمت 
جلو  و  زیر  صحنه  ی نمایش 
...ادامه متن

 

گورگه : (2163 روز پیش-16:11)
 Gorge ،
از  سازهای  موسیقی  مقامی  ،  شبیه  به 
...ادامه متن
 

گوشه : (2163 روز پیش-16:12)
 

گوشه دستگاه شور : (2163 روز پیش-16:14)
Gushehaye dastgahe shur ،  از گوشه های  این دستگاه ،  رهاب ، 
...ادامه متن
 

گوشه های دستگاه چهار گاه: (2163 روز پیش-16:12)
Gushehaye dastgahe chahargah ، حصار  ، مویه  ، مغلوب ، مخالف  ، حدی  ،
...ادامه متن
 

گوشه های دستگاه راست پنجگاه : (2163 روز پیش-16:13)
Gushehaye dastgahe rastpanjgah  ، خسروانی ،  روح  افزا ،  سپر 

...ادامه متن
 

گوشه های دستگاه سه گاه : (2163 روز پیش-16:13)
Gushehaye dastgahe segah ، از گوشه  های  دستگاه  سه گاه ، زنگ  شتر
،
...ادامه متن
 

گوشه های دستگاه ماهور : (2163 روز پیش-16:14)
Gushehaye dastgahe mahur ،
داد،  دلکش  ، فیلی  ،نصیرخانی  ، چهار&nbs
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه